Search
Free School Management System
Free School Management System for Kenya

Free School Management System

Learn More

KCSE CLUSTER TESTS 26

Kiswahili Paper 1

Andika insha mbili
1.

Lazima

Umechaguliwa kuwa katibu wa kamati inayotoa mapendekezo ya jinsi ya kupambana na tatizo sugu la ukabila nchini. Andika ripoti yako

20 marks

2.

Chagua insha moja kutoka hizI tatu zilizobakia

2. Taa haachi mwibawe


3. Teknohama imeleta hasara nyingi kuliko faida. Jadili


4. Andika insha itakayokamilika kwa maneno haya:
Mshitakiwa alimwangalia hakimu kwa macho ya huruma kisha akamwangalia mkewe na wanawe akatamani kuwaomba msamaha lakini hukumu ilikuwa imetolewa.

20 marks

Back Top