Search
Free School Management System
Free School Management System for Kenya

Free School Management System

Learn More

KCSE CLUSTER TESTS 20

Kiswahili Paper 1

1.

Wewe ni katibu wa tume iliyoteuliwa na mkuu wa Elimu nchini kuchunguza kiini cha visa vya udanganyifu katika mitihani ya kitaifa na kuwasilisha ripoti hiyo baada ya miezi miwili. Andika ripoti utakayowasilisha kwa mkuu huyo.

20 marks

2.

Elimu ya bure nchini Kenya ina matatizo mengi kuliko faida. Jadili.

20 marks

3.

Chui akienda mawindoni huficha makucha yake.

20 marks

4.

Anza insha kwa; Ungeniona ungedhani sheria haizingatii haki za binadamu nchini mwetu…..

20 marks

Back Top