Search
Free School Management System
Free School Management System for Kenya

Free School Management System

Learn More

KCSE CLUSTER TESTS 19

Kiswahili Paper 2

1. UFAHAMU (Alama 15)

Soma ufahamu huu kisha ujibu maswali.
1.

15 marks

2. UFUPISHO (Alama 15)

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yanayofuata.
2.

15 marks

3. MATUMIZI YA LUGHA (Alama 40)

4.

40 marks

4.ISIMUJAMII (Alama 10)

5.

10 marks

Back Top